Vi tilbyder

FØRSTEHJÆLPSKURSUS ESBJERG

Kurser i førstehjælp I Esbjerg

Genopliv tilbyder uddannelse og førstehjælpskursus I Esbjerg. Vi er
landsdækkende og hjælper virksomheder, institutioner, foreninger, klubber og privatpersoner med at udvikle medarbejdere og medlemmer i Esbjerg.

Vi udbyder kurser i henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger ligesom vi skræddersyer kursusprogram, så de tilpasses individuelle behov og ønsker i Esbjerg.

Overblik over uddannelsesmuligheder

Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop

Pris kr. 4900 ex. moms - Pris kr. 6125 inkl. moms

Førstehjælp ved ulykker

Pris kr. 2000 ex. moms - Pris kr. 2500 inkl. moms

Opdateringsuddannelser - Livreddende- og hjertestop førstehjælpskursus i Esbjerg

Livreddende førstehjælp

Pris kr. 3500 ex. moms - Pris kr. 4375 inkl. moms

Førstehjælp ved hjertestop

Pris kr. 3500 ex. moms - Pris kr. 4375 inkl. moms

Konflikthåndtering kursus i Esbjerg

Konflikthåndtering, vold og trusler

Pris kr. 4500 ex. moms - Pris kr. 5625 inkl. moms

Førstehjælp ved hjertestop

Pris kr. 3500 ex. moms

Håndtering af brand - brand kursus i Esbjerg

Brandbekæmpelse of evakuering​

Pris kr. 4600 ex. moms - Pris kr. 5750 inkl. moms

Medborgerførstehjælp

Pris kr. 6500 ex. moms

Førstehjælpskursus i Esbjerg

Få et kursus i førstehjælp i Esbjerg. Hos Genopliv bliver du klædt på til at kunne redde liv – Her vil man lære følgende: Opbygning af hjertestarter, AED hjertestarter, sikkerhedsregler og overlevering til ambulancemandskab, Indikation og kontraindikation af hjertestarter, Kontrol af bevidsthed og ABC, Råb på hjælp, Frie luftveje, Kontrol af åndedræt, Alarmering, Hjertemassage, Kunstigt åndedræt, Aflåst sideleje/stabilt sideleje, Praktiske situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde og kursisternes baggrund

Vedligehold førstehjælpskursus i Esbjerg

Med et førstehjælpskursus i Esbjerg hos Genopliv, vil man blive klædt på. Alle vores instruktør er uddannet og har arbejdet i branchen. Vi har mange års erfaring og fantastiske priser.

Førstehjælpskursus for voksne med ansvar for børn kursus i Esbjerg

Deltagerne trænes i at håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, give relevant førstehjælp til et barn, der har fremmedlegemer i luftvejen, handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og akut opstået sygdom samt at forebygge skader i hverdagen. 

Hjertestarter kursus i Esbjerg

Hjertestarter kursus i Esbjerg. Genopliv tilbyder uddannelse og kurser indenfor førstehjælp. Vi er landsdækkende og hjælper virksomheder, institutioner, foreninger, klubber og privatpersoner med at udvikle medarbejdere og medlemmer. Vi har mange års erfaring.

Kursus i konflikthåndtering, vold og trusler i Esbjerg

Med et kursus i konflikthåndtering, vold og trusler i Esbjerg får man indsigt i konflikters dynamik og i baggrunden for vold og aggression. Man får redskaber til at deeskalere optrappede situationer, til at handle konstruktivt før, under og efter vold og trusler og man får praktisk træning i verbal og nonverbal kommunikation til at nedtrappe konflikter og truende situationer. Vi har mange års erfaring.

Elementær brandkursus / brandbekæmpelse i Esbjerg

Elementær brandkursus / brandbekæmpelse i Esbjerg. Genoplivs instruktører til dette kursus har følgende uddannelse: Røgdykker, røgdykkerinstruktør, ambulanceredder og førstehjælpsinstruktør. Med disse forudsætninger vil I opleve en høj faglig standard og undervisningsmetoden vil være rollespil og mange praktiske øvelser. Vi har mange års erfaring.

Førstehjælpskurser i hele Danmark

Send din forespørgsel her og vi vender tilbage hurtigst muligt