FØRSTEHJÆLPSKURSER

Konflikthåndtering, vold og trusler

Med et kursus i konflikthåndtering, vold og trusler får man indsigt i konflikters dynamik og i baggrunden for vold og aggression. Man får redskaber til at deeskalere optrappede situationer, til at handle konstruktivt før, under og efter vold og trusler og man får praktisk træning i verbal og nonverbal kommunikation til at nedtrappe konflikter og truende situationer.

Indhold

  • Konflikthåndtering
  • Konflikttrappen
  • Redskaber til konflikthåndtering
  • At prøve at håndtere en konflikt
  • Rollespil
  • Procedure for vold og trusler gennemgås
  • Inspiration i forhold til at definere en konflikt politik
  • Praktiske situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emne område og kursisternes baggrund
  • Afrunding og opsummering

Genoplivs instruktører til dette kursus har følgende uddannelse:

Konfliktmægling, Stress coaching, Rådgivning i forhold til mobning og kønskrænkende adfærd.

RITS – RITS står for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress.

Røgdykker, røgdykkerinstruktør og førstehjælpsinstruktør. Med disse forudsætninger vil I opleve en høj faglig standard og undervisningsmetoden vil være rollespil og mange praktiske øvelser

Praktiske informationer

Undervisningen kan både foregå på hverdage og i weekender. Vi kommer gerne ud til jer, men vi kan også ved nærmere aftale tilbyde undervisningslokaler på Sjælland.

 

VARIGHED

4 timer

UDLEVERES PR. DELTAGER

1 stk. pjece om emne området

DELTAGERE

maks. 16 pers.
Ved flere end 16 deltagere er prisen efter aftale

PRIS

kr. 5000 ex.moms
kr. 6250 inkl. moms

Kom i kontakt

Telefon

+ 45 32 19 71 29

EMAIL

INFO@GENOPLIV.DK

Medlem af FSFI

Genopliv er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælps Instruktører. Medlemskabet er vores kunders sikkerhed og garanti for, at der undervises efter de gældende regler indenfor førstehjælp.